10. juli — 1. august 2021

Abatis (Rogna på Ringsveen)

Chevaux de Frise (Hesje)

Fakkel

Graderinger (Vectorworks)

Hule 1-5

Mains Hum (Ringsveen)

Nød

Pionering, hemskogen

Pute til Maristua

Pute til tunet

Seil og flagg

Stankelbeinstudie #1

Treverk (17)

Ville og tamme dyr

Abatis (Rogna på Ringsveen)

Chevaux de Frise (Hesje)

Fakkel

Graderinger (Vectorworks)

Hule 1-5

Mains Hum (Ringsveen)

Nød

Pionering, hemskogen

Pute til Maristua

Pute til tunet

Seil og flagg

Stankelbeinstudie #1

Treverk (17)

Ville og tamme dyr

Abatis (Rogna på Ringsveen)

2021

Jørn Tore Egseth

Grein fra tuntreet som knakk i stormen. Ekornskinn levert av Torkjell Mikkelsen.

Chevaux de Frise (Hesje)

2021

Jørn Tore Egseth

Hindring. Hesjestaurer fra Ringsveen og svarttråd.

Fakkel

2021

Jørn Tore Egseth / Vebjørn Guttormsgaard Møllberg

Video og lydarbeid som undersøker en av de gamle hulene nedenfor Solhøgda. Hulene ble bygget av sovjetiske krigsfanger og skulle fungere som rømningsvei for nazistene under andre verdenskrig. Arbeidet følger en skikkelse som utforsker den uferdige rømningsveien ved hjelp av fyrstikker.


Lengde: 12.50

(utdrag)

Graderinger (Vectorworks)

2019

Hanne Grieg Hermansen

En undersøkelse av en simulering av både lys og kamera, med bruk av tegning via dataprogrammet Vectorworks.

Hule 1-5

2020-2021

Vebjørn Guttormsgaard Møllberg

Serie med transparente billedvever inspirert av hulas form og videoformatets repetisjon.

Mains Hum (Ringsveen)

2021

Øystein Wyller Odden

En musikalsk oversettelse av lyden av elektrisiteten på Ringsveen. Framført på Jacob Weidemanns trekkspill av Jørn Tore Egseth. Trekkspillkomposisjon og strømlyd ble innspilt samtidig, i èn tagning. Stol lånt fra Weidemanns atelier.


Lengde: 14:40


Nød (International Orange / Black)
Nød (Marine / Navy)

2021

Jørn Tore Egseth

Nød på havet. Vevd fallskjermline.

Pionering, hemskogen

2021

Jørn Tore Egseth

Raier fra hogsten i vår. Sisal. Skogen ble fradelt da Anne og Jakob tok over i 1968.

Pute til Maristua I
Pute til Maristua II
Pute til Dovrestua I
Pute til Dovrestua II

2021

Ingrid Forland

Skulpturer tilpasset fasaden på Dovrestua og Maristua, kilt mellom lafteknutene. Glasurbrent steingodsleire.

Pute til tunet

2021

Ingrid Forland

Hvilende skulptur på gårdstunet. Glasurbrent steingodsleire.

Seil og flagg

2021

Tore Reisch

Treskulptur over Maristua. Laget av furu, i tillegg til funnet laftetømmer fra det nedrivde stabburet på Ringsveen.

Stankelbeinstudie #1

2021

Kristoffer Myskja

En robot ønsker å gjenskape bevegelsesmønsteret til et stankelbein ved å fly det rundt i en skål med vann. Stankelbeinstudie #1 inngår i en serie med arbeider hvor roboten benytter en rekke teknikker i forsøket på å reanimere et dødt stankelbein.

Treverk (17)

2021

Joakim Blattmann

Arbeidet dokumenterer kompleksiteten i den lydlige informasjonen som finnes i naturen, med utgangspunkt i opptak av små bevegelser på innsiden av trær fra hogstfeltet. Biosignaler fra den gamle bjørka som Jakob Weidemann fikk fylt med sement, styrer hvordan lyden spilles av, og avgjør intensiteten og variasjonen i lydarbeidet.


Lengde: ∞


(utdrag)

Ville og tamme dyr

2021

Ane Elise Einarsen

foto: Vebjørn Guttormsgaard Møllberg

Ville og tamme dyrTil å begynne med var de sky, en mor med sine døtre. Så kom de nærmere og nærmere og nærmere. Og reven lusker en tidlig morgen, og grevlingen passerer en mørk kveld.

Vi bodde her i et museår

Ludvig Ringsveen avlet hvite mus opp trappen i andre etasje for å skyte en rovfugl

Vi la musen ut til reven. Det ble kattens middag.

Tamme dyr

De er ikke mer

Hestene i stallen inntok byen, kom tilbake (til landet)